Skip to content
Ununge-forshem (1)

Bygderåd i Ununge

Ununge församlingshem, Unungeslingan 91A

Är du representant för förening i Smara, Sättraby, Edsbro, Ununge, Koludden, Sonö eller nån annanstans i bygden så se till att ni är med i bygderådet. Alla föreningar i Edsbrobygden är välkomna! Skicka ett mejl till info@edsbro.org om du kommer! Vi kommer denna gång att träffas i Ununge. Fika serveras.

Edsbro bygderåd, som bildades 2020, vill följande:

– Skapa gemenskap i vår bygd och hitta gemensamma nämnare.

– Inventera behoven i bygden och tillsammans skapa en levande bygd.

– Sätta Edsbrobygden på kartan och bli en starkare röst gentemot exempelvis kommunen.