Skip to content
sdr

Bygderåd

Sättraby bygdegård, Sättrabyvägen 40

Är du representant för förening i Smara, Sättraby, Edsbro, Ununge, Koludden, Sonö eller nån annanstans i bygden så se till att ni är med i bygderådet. Alla föreningar i Edsbrobygden är välkomna! Skicka ett mejl till info@edsbro.org om du kommer! Vi kommer denna gång att träffas i Sättraby bygdegård. Fika serveras.

Edsbro bygderåd, som bildades för ett år sen, vill följande:

  • Skapa gemenskap i vår bygd och hitta gemensamma nämnare.
  • Inventera behoven i bygden och tillsammans skapa en levande bygd.
  • Sätta Edsbrobygden på kartan och bli en starkare röst gentemot exempelvis kommunen.