Skip to content
20220927_111118

Ett informationsmöte för alla som ännu inte fått fiber. Kom och lyssna och ställ dina frågor om bredbandsutbyggnaden för ditt område! De som anordnar mötet är Framtid Edsbro, Norrtälje Energi, Globalconnect (fd IP Only) och Norrtälje kommun.

Vilka är mötet för?

Några områden har nu precis fått ta del av en kampanj såsom Skeninge/Dumran/Myskja-vägarna samt Skarnbro & Nybro, medan andra områden har fått det tidigare eller är på väg att få såsom Johanneslund med omnejd, Södra Sättraby och fortsatt mot Görvälstorp, Väster om Sättraby, Rekinde mfl. Sen finns det områden som i nuläget inte fått något erbjudande såsom Hällsätra, Vagnåla, Ladängen, Västerbol m fl.
Vi planerar att efter halva mötet dela upp oss i två grupper för att mer detaljerat svara på specifika frågor. Under mötet har man också möjlighet att beställa fiber.

Vill du delta digitalt?

Förhoppningsvis kommer vi kunna erbjuda digitalt deltagande för de som inte har möjlighet att närvara fysiskt. Skicka ett meddelande till bredband@edsbro.org så får du en länk till mötet. Då kan du skriva dina frågor i chatten.

Med på mötet är:

Magnus Rådahl, chef för stadsnät (fiber) på Norrtälje Energi

Robin Fransson, ansvarig för hela kommunen på Globalconnect (fd IP Only)

Peter Jansson, bredbandsstrateg på Norrtälje kommun

Lasse Björklund, (ideell) bredbandssamordnare för Framtid Edsbro